18 thg 3, 2015

Ngân hàng Chính Phủ - Bộ Tư pháp: Ký Quy chế kết nối trong công tác THADS

(PLO) - Để tăng cường hiệu quả của công tác thi hành án dân sự (THADS) liên quan đến hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ về việc đưa nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng xuống dưới 3% trong năm 2015, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP, chiều 17/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) và Bộ Tư pháp đã ký kết Quy chế phối hợp trong THADS liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình; lãnh-đạo Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; các Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Khánh Ngọc cùng điều-khiển những đơn vị thuộc Bộ đã tham dự lễ ký.

Quy chế kết nối gồm 3 chương, 15 điều, trong đó tụ hội quy tắc cách thức phối hợp giữa NHNNVN và Bộ Tư pháp trong công tác kiến lập thể chế, tuyên truyền phổ thông luật pháp, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, xử lí vướng mắc, khiếu kiện liên can đến THADS trong vận hành tín dụng, ngân hàng.

Độc đáo, Quy chế luật lệ theo định kỳ hai đằng tổ hợp bố trí tiến hành xác định công tác THADS can dự đến vận hành ngân hàng; rà soát, đúc kết thành-tích phân loại, thành quả thi hành án, tạo dựng kế hoạch bố trí thi hành án, có cách thức xử-lý cụ thể những gian khổ, khó-khăn của tổ-chức tín-dụng phát sinh trong làm-việc THADS can dự đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Phát ngôn tại buổi lễ, người đứng đầu Hà Hùng Cường nhấn mạnh: Việc ký kết Quy chế tổng hợp sẽ giúp Bộ Tư pháp và NHNNVN tổng hợp tiến hành linh nghiệm hơn các chức năng, nghĩa vụ của mình, đóng góp|chung tay trọng-điểm tiến hành mục tiêu thanh toán nợ khó thu hồi mà Quốc hội, Chính Phủ đặt ra, kích thích phát triển kinh tế, dân chúng.

Thống đốc NHNNVN Nguyễn Văn Bình cũng hi vọng sau lễ ký Quy chế, hai Đoàn thể sẽ có các việc làm chi tiết nhằm- công tác thanh toán nợ xấu của ngân hàng có các chuyển biến tích cực.