20 thg 3, 2015

Người tố cáo tham nhũng được khen thưởng cao nhất trên dưới 3,4 tỉ đồng

Theo Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, vừa được Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ký ban hành, người tố cáo tham nhũng tùy theo mức độ sẽ được khen thưởng bằng các hình thức: Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Mức thưởng đối với cá nhân tiến hành theo nội qui tại Nghị định số 42/2010 của Nhà nước quy định cụ thể tiến-hành một số điều của luật đua tranh, khen thưởng. Thêm vào đó, cá nhân còn được thưởng từ Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính Phủ quản lý với mức thưởng cụ thể như sau: Huân chương anh dũng: 60 lần mức lương cơ bản ứng dụng đối với cán bộ, quan chức, công chức; Bằng khen của Thủ tướng Nhà nước: 40 lần mức lương cơ sở; Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, sắp xếp Trung ương: 20 lần mức lương nền móng. Đáng để ý, trong trường hợp giúp thu hồi được cho Chính Phủ số tiền, gia sản có đáng giá trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức song không vượt quá 10% số tiền, đáng giá vật sở hữu đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở hiện đang vận dụng, tương đương 3,4 tỉ đồng.

Theo thông tư, việc khen thưởng người có thành-quả tố giác tham nhũng được tiến hành minh bạch, trừ trường hợp có liên-hệ đến bí ẩn Chính Phủ hay là cá nhân được khen thưởng khuyến nghị không công khai. Không khen thưởng cá nhân có hành vi vi phi pháp luật đến nỗi phải chú tâm nhiệm vụ hình sự hoặc khi thành-quả xuất sắc đã được kiểm tra là tình tiết giảm nhẹ nghĩa vụ khi xem xét giải quyết hành vi vi phạm pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.5.

Thái Sơn